Predstavenie

VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o. – organizačná zložka Slovensko je súčasťou nadnárodnej skupiny VSL historicky známej predovšetkým svojím vedúcim postavením v oblasti dodatočného predpínania a odvodených technológií v mostnom i pozemnom staviteľstve a uznávaného partnera pri vývoji inovatívnych konštrukčných riešení. Firma VSL, pôvodne Vorspann System Losinger, bola založená vo Švajčiarsku v roku 1956 (obchodné meno firmy je chránené ochrannou známkou). Od tej doby sa VSL stala jednou z hlavných svetových spoločností vo svojom odbore. So svojimi 35 zastúpeniami po celom svete a výmenou skúseností je schopná ponúknuť a riešiť najrôznejšie dodávky technológií. Firma neraz vyvinula nové systémy, ktoré sa neskôr stali celosvetovým štandardom. VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o. – organizačná zložka Slovensko je slovenským právnym subjektom založeným v roku 2011. Firma stabilne pôsobí na slovenskom stavebnom trhu, jednotlivé projekty riadené z Českej republiky boli realizované aj v Poľsku, Maďarsku a Pobaltí. VSL a jej inžinieri sú členmi všetkých významných medzinárodných organizácií v odbore a aktívne sa podieľa na zvýšení kvality a trvanlivosti výrobkov prostredníctvom národných a medzinárodných noriem.