Aktivity a služby > Budovy

Dodatočné predpínanie v budovách

Dôvodom rozvoja dodatočného predpínania v budovách sú nielen stále smelšie architektonické zámery, kedy predpätá konštrukcia je v určitých prípadoch prakticky jediným možným variantom, ale najmä finančné úspory vyplývajúce z menšej hmotnosti predpätých stropných dosiek a ich priameho vplyvu na rozmery ostatných častí konštrukcie.

VSL vyvinulo špeciálne systémy dodatočného predpätia určené pre predpínanie v budovách:

    • jednolanový so súdržnosťou aj bez súdržnosti pre subtílne konštrukcie
    • štvorlanový v plochom kanáliku so súdržnosťou pre bežné doskové konštrukcie

Manipulácia s ťažkými bremenami

Z ekonomických alebo technických dôvodov sú dnes často konštrukcie zostavované z veľkých a ťažkých montážnych celkov. V prípadoch, keď nemôžu byť z dôvodu nedostatku priestoru alebo vzhľadom k hmotnosti a veľkosti zdvíhaných elementov použité konvenčné zdvíhacie prostriedky, je VSL schopné ponúknuť maximálne efektívne a zároveň spoľahlivé riešenie s využitím širokej ponuky VSL hydraulických zdvíhacích zariadení.

História manipulácie s ťažkými bremenami v skupine VSL siaha do 70. rokov minulého storočia, kedy sa VSL rozhodlo využiť svoje bohaté skúseností v odbore predpínania a používané viaclanové predpínacie zariadenia modifikovať pre potreby manipulácie s ťažkými bremenami.

Predpínané celistvé podlahy

Technológia predpínaných podláh je využívaná predovšetkým z dôvodu vylúčenia trhlín v betóne a maximálneho obmedzenia alebo úplnej eliminácie dilatačných škár. Celistvé predpínané podlahy ponúkajú oproti tradične zhotovovaným priemyselným podlahám vyššiu odolnosť, životnosť a kvalitu, čo vedie k výrazným úsporám v priebehu životnosti konštrukcie. Nezanedbateľné je aj skrátenie doby realizácie podláh z dôvodu kladenia menšieho množstva betónu tenkých dosiek vo väčších plochách za deň.

VSL aplikuje na predpínanie bezškárových podláh štvorlanový systém so súdržnosťou v plochom kanáliku a jednolanový systém bez súdržnosti. VSL ponúka kompletnú dodávku predpínanej celistvej podlahy vrátane jej návrhu.