Kontakty

VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o.

V Násypu 339/5
152 00 Praha 5
IČO: 49703994
DIČ: CZ49703994
Lucie Jahnová
asistentka, personalistka
tel.: +420 251 091 680
fax.: +420 251 091 699

email: lucie.jahnova@vsl.com

Ing. Petr Ševčík
konateľ spoločnosti
tel.: +420 251 091 681

email: petr.sevcik@vsl.com

Ing. Miroslav Strachota
manažér výroby
tel.: +420 251 091 691

email: miroslav.strachota@vsl.com

Ing. Hana Chytková
finančný manažér
tel.: +420 251 091 682

email: hana.chytkova@vsl.com

Jan Procházka
logistika, technik BOZP
tel.: +420 251 091 692

email: jan.prochazka@vsl.com

Ing. Pavel Smíšek
obchodné oddelenie
tel.: +420 251 091 683

email: pavel.smisek@vsl.com

Ing. Pavel Vaněk
obchodné oddelenie
tel.: +420 251 091 684

VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o. – organizačná zložka Slovensko

IČ: 45675848
IČ DPH: SK4020240983
DIČ: 4020240983

Korešpondenčná adresa:

VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o.
V Násypu 339/5
152 00, Praha 5
Česká republika