Manipulácia s ťažkými bremenami

Pred viac ako 30-timi rokmi prišlo VSL s myšlienkou začať využívať osvedčené zariadenia pre dodatočné predpínanie – hydraulické lisy a hydraulické pumpy, v oblasti manipulácie s ťažkými bremenami.

Prvými aplikáciami bolo napríklad zdvihnutie troch 490-tonových betónových klenieb do výšky 28 m pre kruhové silá na Sardínii alebo zdvihnutie a následná aktivácia lanového strešného systému pre Olympijský štadión v Mníchove v roku 1971. Následný rozvoj zdvíhania a posúvania ťažkých bremien pomocou hydraulických lanových lisov ukázal o aký prelomový technologický krok zo strany VSL sa jednalo.

V posledných rokoch zaznamenali vývoj nielen samotné zdvíhacie zariadenia, ale aj ich kontrolné systémy, čo viedlo rozšíreniu možných aplikácií. Zdvíhacie systémy VSL prispievajú k vysokej kvalite vykonávania zdvíhania, skracovanie termínov na stavbe, k redukcii nákladov a vysokej bezpečnosti zdvíhacích prác.

Manipulácie s ťažkými bremenami vykonávané firmou VSL zahŕňajú široký rozsah prác od zdvíhania existujúcich mostných konštrukcií za účelom výmeny ložísk cez výsuvy mostných konštrukcií až po zdvíhanie strešných konštrukcií gigantických rozmerov s presnosťou v ráde milimetrov počas celého priebehu zdvíhacích prác.

Zariadenie VSL pre manipuláciu s ťažkými bremenami obsahuje veľké množstvo hydraulických multilanových lisov, púmp, ovládacích zariadení, kontrolných systémov a modulových zdvíhacích rámov, čo zaisťuje kapacitu pre prakticky akúkoľvek horizontálnu alebo vertikálnu manipuláciu. Filozofiou VSL zdvíhania ťažkých bremien je spolu s výnimočným zdvíhacím hardvérom aj návrh spoľahlivých a ekonomických projektových riešení opierajúcich sa o desaťročia úspešných skúseností VSL v tejto disciplíne.

Schéma dvíhania pomou hydraulického lisu

Schéma dvíhania pomou hydraulického lisu

TypKapacita
[kN]
Max. počet lánPriemer kábla
D [mm]
Vonk.rozmer
HxW [mm]
Hmotnosť
[kg]
SLU-10 104 1 16 970 200 65
SLU-30 313 3 54 1090 250 190
SLU-40 417 4 67 1270 250 190
SLU-70 730 7 82 1250 400 170
SLU-120 1252 12 116 1370 400 400
SLU-220 2295 22 167 1650 500 1030
SLU-330 3234 31 190 1510 600 1080
SLU-440 4281 42 228 2050 610 2220
SLU-580 5738 55 253 1520 800 2790