Mostné segmenty

 

Letmá montáž zavážacím mostom

Letmá montáž zavážacím mostom

Letmá montáž zavážacím mostom

Letmá montáž zavážacím mostom

Skupina VSL má viac ako 20-ročné skúsenosti s návrhom a realizáciou letmo montovaných segmentových nosných konštrukcií. VSL má schopnosť a potrebné prostriedky pre vývoj ekonomických návrhov v spolupráci s hlavným projektantom a dodávateľom, ktoré sledujú bezpečné a efektívne montážne sekvencie a metódy pri súčasnom dosiahnutie optimálnej produktivity.

Metóda letmej montáže pomocou zavážacieho mosta ponúka úsporu na zdvíhacích prostriedkoch, mostné segmenty sú zavážané v úrovni už v hotovej dosky a rovnako tak väčšina prác prebieha nad terénom a preto výstavba nenarušuje existujúcu dopravu. Všetko dočasné náhodné zaťaženie je prenášané priamo do pilierov.

VSL realizovalo v spolupráci s hlavnými dodávateľmi mnoho významných projektov a je uznávané ako svetový líder v tejto technológii. Vysoko efektívne montážne systémy VSL dávajú možnosť skrátenia doby výstavby nosných konštrukcií. VSL dosahuje rýchlosť montáže až 6 párov segmentov za jednu pracovnú zmenu resp. produktivitu viac ako jedno vahadlo za týždeň.

Letmá montáž zavážacím mostom - typický konstrukčný cyklus