Mostné segmenty

 

Montáž po poliach zavážacím mostom

Montáž po poliach zavážacím mostom

Montáž po poliach zavážacím mostom

Montáž po poliach zavážacím mostom

VSL sa podieľalo na výstavbe veľkého počtu mostných konštrukcií vykonávaných montážou po poliach predovšetkým v Ázii a Južnej Amerike. Obzvlášť pri náročných projektoch bolo neraz skupinou VSL dodané inovatívne, cenovo efektívne a účelné riešenie, ktoré bolo prospešné pre všetky zúčastnené strany na danom projekte. VSL zdvíhacie systémy sú vyvíjané s cieľom optimalizovať návrh trvalej konštrukcie a zároveň minimalizovať ďalšie dočasné práce nevyhnutné v montážnom štádiu. Skupina VSL zahŕňa značný počet kvalifikovaných zamestnancov schopných podieľať sa na projekte nielen vo fáze návrhu, ale VSL sú predovšetkým schopné riadiť, dozorovať a vykonávať všetky práce spojené s touto technológiou s využitím vlastných zariadení. Každý jednotlivý projekt je riadený technickým tímom, ktorý je v spolupráci s technickými centrami VSL zodpovedný za bezchybné riešenie a realizáciu všetkých dodávaných častí projektu.

Segmenty sú inštalované naraz v celej dĺžke poľa, následne je do konštrukcie vnesené predpätie vonkajšími predpínacími káblami, čím sa dá dosiahnuť rýchlejší postup výstavby v porovnaní s letmou montážou výsuvným zavážacím mostom pri menšom nároku na počet pracovníkov. Pri použití horného zavážacieho mosta dosahuje VSL 2,5-denného cyklu na 1 pole, pri použití spodného zavážacieho mosta 4-dňového cyklu.

Montáž po poliach zavážacím mostom - typický konštrukčný cyklus