Mostné segmenty

 

Letmá montáž zdvíhacími rámami

Letmá montáž zdvíhacími rámami

Letmá montáž zdvíhacími rámami

Letmá montáž zdvíhacími rámami

VSL stále vyvíja nové zdvíhacie metódy vhodné pre technológiu letmej montáže. Pre tieto metódy sú využívané zdvíhacie lanové jednotky VSL vybavené niekoľkonásobnými bezpečnostnými prvkami, ponúkajúce široké rozmedzie zdvíhacej kapacity pri maximálnej presnosti kladenia segmentov. Doprava segmentov k miestu inštalácie zásadne ovplyvňuje voľbu metódy letmej montáže. Pre stavby so sťaženými podmienkami distribúcie segmentov začalo VSL s výhodou používať letmú montáž pomocou zdvíhacích rámov.

Po zostavení, inštalácii a uvedení do prevádzky pomocou vhodných žeriavov sú VSL zdvíhacie rámy sebestačné. Sú vybavené pracovnými plošinami poskytujúcimi neobmedzený prístup ku všetkým potrebným miestam montáže. Ďalej disponujú dvoma primárnymi hydraulickými systémami zabezpečujúcimi zdvíhanie segmentov a posun vlastného zdvíhacieho rámu v priebehu výstavby. Ak je vyžadovaná vysoká rýchlosť zdvíhania, obvykle väčšia ako 20 m / h, sú na zdvíhacích rámoch použité tandemové zdvíhacie jednotky alebo navíjacie systémy. Technické centrá VSL spravidla spolupracujú s inžiniermi na začlenenie obmedzujúcich aspektov daných zdvíhacím systémom do návrhu trvalej konštrukcie, zaistenie vhodného prenosu zaťaženia do trvalej konštrukcie a tiež zaisťujú analýzu konštrukcie, kontrolu geometrie a výpočet nadvýšenia vo všetkých fázach konštrukčného štádia.

Obvyklý montážne cyklus dosahovaný VSL je dva páry segmentov za jednu pracovnú zmenu.

Letmá montáž zdvíhacími rámami - typický konštrukčný cyklus