Mostné segmenty

 

Letmá montáž s použitím žeriavov

Letmá montáž s použitím žeriavov

Letmá montáž s použitím žeriavov

Letmá montáž s využitím mobilných žeriavov je v skupine VSL často používanou metódou. Ak podmienky a terén na stavenisku použitie tejto metódy dovoľujú, osvedčila sa táto metóda ako vysoko efektívna a umožňuje vysoké tempo výstavby. Medzi ďalšie výhody patrí relatívne ľahká dostupnosť žeriavov na lokálnom trhu, ich možné ďalšie využitie na stavenisku, minimálne požiadavky na dočasné konštrukcie a optimalizácia pracovných síl.

Projekčné tímy VSL sú schopné poskytnúť podrobné štúdie použitia žeriavov za účelom optimalizácie ich využitia pri minimalizácii zaťaženia okolitého životného prostredia. Technické centrá VSL spolupracujú s výrobnými tímami na vývoji ďalších dočasných zariadení, najmä na podporných prípravkoch pilierového segmentu a na vývoji montážnych plošín. VSL tiež ponúka spracovanie analýzy konštrukcie vo všetkých fázach konštrukčného štádia vrátane detailného výpočtu nadvýšenia. Pri starostlivom návrhu konštrukcie a riadenia výstavby dosahuje VSL výborné stavebné výsledky. Typický montážne cyklus je 6 segmentov za deň.

Letmá montáž s použitím žeriavov - typický konštrukčný cyklus