Mostné segmenty

 

Montáž prefabrikovaných mostných nosníkov

Montáž prefabrikovaných mostných nosníkov

Montáž prefabrikovaných mostných nosníkov

Montáž prefabrikovaných mostných nosníkov

Skupina VSL má značné referencie v oblasti montáže prefabrikovaných mostných nosníkov. Metódy zdvíhania boli vyvíjané na základe rozsiahlych štúdií a v závislosti od obmedzujúcich faktorov na stavenisku.

Metóda montáže prefabrikovaných mostných nosníkov ponúka vysokú rýchlosť výstavby a relatívne jednoduché zdvíhacie konštrukcie. Doprava prefabrikovaných nosníkov môže byť realizovaná pozdĺž už zhotovenej konštrukcie a preto nenarušuje existujúce dopravu. Kladie malé nároky na pracovnú silu na stavenisku, minimálnu potrebu kontroly geometrie a relatívne ľahkú prefabrikáciu nosníkov.

Všeobecne, spôsob a miesto dodávania jednotlivých prefabrikovaných nosníkov k miestu inštalácie určuje výber použitého zdvíhacieho systému. VSL už použilo pre zdvíhanie celý rad konštrukcií, ktorých výber bol prispôsobený tomu, či boli nosníky privezené pod, za alebo paralelne ku zdvíhacej konštrukcii. Táto metóda najčastejšie využíva prefabrikované mostné nosníky v tvare I, U a T. Pre zdvíhanie sú využívané lanové zdvíhacie jednotky alebo navíjacie systémy, ponúkajúce maximálnu bezpečnosť zdvíhacích prác, presnosť kladenia zdvíhaných prvkov a vysokú rýchlosť kladenia. Namiesto zdvíhacej konštrukcie bola pre túto metódu použitá aj dvojica žeriavov.

Montáž prefabrikovaných mostných nosníkov - typický konštrukčný cyklus