Mostné segmenty

 

Montáž po poliach na podpornej konštrukcii

Montáž po poliach na podpornej konštrukcii

Montáž po poliach na podpornej konštrukcii

Montáž po poliach na podpornej konštrukcii

Tam, kde to výška a hmotnosť konštrukcia dovoľuje, je možné vykonávať montáž segmentov na podpornú konštrukciu. Pre dočasnú podporu segmentov a ich vyrovnanie sú využívané hydraulické systémy. Pre ukladanie segmentov na podpornú konštrukciu sú zvyčajne používané žeriavy. Avšak, ak je prístup k miestu kladenia segmentov obmedzený, VSL vyvinulo alternatívne riešenie manipulácie a kladenia segmentov.

VSL s výhodou používa modulárne podporné systémy, ktoré umožňujú rýchly presun podpornej konštrukcie na ďalšie pole zhotovovanej konštrukcie. Typická rýchlosť výstavby dosahovaná VSL je jedno mostné pole za tri dni.

Montáž po poliach na podpornej konštrukcii - typický konštrukčný cyklus