Aktivity a služby > Mosty

Dodatočné predpínanie mostov

Dodatočné predpínanie mostov

Predpínacie systémy VSL sa celosvetovo používajú už od roku 1956. Dlhodobým vývojom a skúsenosťami predpínacie systémy VSL dosiahli technickú dokonalosť a získali vynikajúcu povesť pre svoju kvalitu a spoľahlivosť.

Predpínacie systémy VSL sú chránené patentmi. Sú certifikované vo všetkých krajinách, kde sa používajú a sú v súlade s národnými a medzinárodnými normami.

Od roku 2006 je VSL držiteľom Európskeho certifikátu ETA.

Výsuv mostných konštrukcií

Výsuv mostných konštrukcií

Konštrukcia je postupne zhotovovaná a vysúvaná z výrobne umiestnenej pred mostnou oporou. Táto technológia je využívaná vzhľadom na mnoho výhod, predovšetkým na úsporu podporných konštrukcií, zdvíhacích prostriedkov, debnenie, minimalizuje presuny hmôt na stavbe a pravidelným opakovaním činností zefektívňuje armovacie a debniace práce.

VSL ponúka návrh a kompletnú realizáciu výsuvu. Vysúvanie je vykonávané pomocou synchronizovaných lanových jednotiek VSL, klzných ložísk, bočného vedenia a oceľového nástavca, tzv výsuvného nosa.

Letmá betonáž

Letmá betonáž

Betonáž mostnej konštrukcie je realizovaná pomocou betonážnych vozíkov osadených na tzv. zárodok, ktoré sú postupne vysúvané a konštrukcia je po jednotlivých lamelách betónovaná. Finančných úspor sa dosahuje pravidelným opakovaním činností a tým aj zefektívnením armovacích prác, tiež objem tesárskych prác je minimálna.

VSL zabezpečuje návrh a následnú realizáciu technológie letmej betonáže. VSL systém betonážnych vozíkov ponúka pre rôzne navrhnuté dĺžky a prierezy betónových lamiel vysokú mieru flexibility.

Mostné segmenty

Mostné segmenty

VSL Systémy ponúka mnoho variantov inštalácie segmentových nosných konštrukcií, od letmej montáže až po odvezenie celého poľa – tzv. konštrukcia “Full Span Method”. Vďaka viac než 20-ročným skúsenostiam v oblasti návrhu a realizácie segmentových nosných konštrukcií je skupina VSL schopná navrhnúť optimálne riešenie montáže danej konštrukcie a udržuje si celosvetovo vedúce postavenie v tejto technológii.

 

Mostné závesy

Mostné závesy

Vďaka estetickým, ekonomickým a konštrukčným výhodám a stále častejšej potrebe preklenutia značných rozponov vzrástla za posledných 30 rokov výrazne obľuba zavesených konštrukcií. Systém mostných závesov VSL SSI 2000 reflektuje neustále prebiehajúci vývoj a zvyšujúce sa nároky na zavesené konštrukcie a spĺňa najprísnejšie požiadavky na únavovú pevnosť, protikoróznu ochranu, kotviaci materiál, sledovanie napätia, následnú údržbu a vymeniteľnosť závesov. Doteraz VSL dodalo závesy už pre viac ako 110 mostných konštrukcií po celom svete.

Manipulácia s ťažkými bremenami

Manipulácia s ťažkými bremenami

Z ekonomických alebo technických dôvodov sú dnes často konštrukcie zostavované z veľkých a ťažkých montážnych celkov. V prípadoch, keď nemôžu byť vzhľadom k hmotnosti, veľkosti alebo nedostatku priestoru použité konvenčné zdvíhacie prostriedky, je VSL schopné ponúknuť maximálne efektívne a zároveň spoľahlivé riešenie pomocou širokej ponuky VSL hydraulických zdvíhacích zariadení.