Ostatné technológie

Ductal ®

Tento nový materiál bol vyvinutý spoločnosťou Bouygues v spolupráci s Lafarge a Rhodia pod všeobecným názvom “práškový reaktívny betón” (Reactive Powder Concrete, RCP) a následne dostal obchodné meno Ductal ®.

Jedná sa o ultra-vysokohodnotný betón, ktorý dosahuje pevnosť v tlaku 170MPa – 230MPa. Skladá sa z cementu, vody, piesku, kremičitého úletu, kremičitej múčky, superplastifikátora a oceľových mikrovlákien.

Pevnostné charakteristiky:

  • Pevnosť v tlaku 170MPa – 230MPa
  • Pevnosť v ťahu za ohybu 40MPa – 50MPa
  • Youngov modul pružnosti 50-60 GPa
  • Skúška húževnatosti 20 000 J / m2 – 30 000 J / m2

Ductal® ponúka nasledujúce výhody:

  • Nie je vystužený tradičnou pasívnou mäkkou výstužou
  • Jedná sa o samozhutniteľný materiál
  • Vďaka nepriepustnosti sa jedná o vysoko trvanlivý materiál s minimálnymi budúcimi nákladmi na údržbu
  • Umožňuje návrh mimoriadne subtílnych a ľahkých konštrukčných prvkov, čo prináša úspory na ostatných nosných častiach konštrukcie, doprave a pri samotnej montáži
  • Odolný voči agresívnemu prostrediu a extrémnym klimatickým podmienkam
  • Absolútna tvarová voľnosť pre návrh konštrukčných prvkov

Pre prípady konštrukčných aplikácií je Ductal ® vystužený oceľovými vláknami Ø 0,2 mm a dĺžky 13 mm, ktoré zabezpečujú rezistenciu pri strihu, ťahu, malých ohybových momentoch a pri veľkom bodovom zaťažení. Pre prenos veľkých ohybových zaťažení sú konštrukcie vyrobené z Ductalu ® vopred alebo dodatočne predopnuté.

Možnosť použitia betónu je niekedy vylúčená, pretože je považovaný za “surový” materiál a prípadne nespĺňa požiadavky na zhotovenie mimoriadne štíhlej konštrukcie. Ductal ® ponúka možnosť návrhu veľmi subtílnej konštrukcie z mimoriadne odolného materiálu, rozmanitosť textúr i farebného prevedenia. Nie je vystužený pasívnou mäkkou výstužou a preto neexistujú žiadne priestorové limity, len pevnostné a deformačné.

U konštrukcií pozemných stavieb pripadá najväčší diel zaťaženia na zaťaženie od vlastnej hmotnosti. Priemerne pripadá 65% zaťaženia na zaťaženie od vlastnej hmotnosti a iba 35% na úžitkové zaťaženie. Pri použití Ductalu ® sa zaťaženie od vlastnej hmotnosti redukuje až na 1/3 a vznikajú tým nemalé úspory na ostatných častiach konštrukcie a jej celkovom zmenšení.

Pre prípady nekonštrukčných aplikácií je Ductal ® vyrábaný s nekovovými vláknami.

Ductal ® má schopnosť presne kopírovať mikro a nano-textúru použitej debniacej formy. V spojení so svojou ľahkosťou, možností dokonalého prefarbenia a kvalitou povrchu ponúka ďalšie, nielen architektonické, uplatnenia.