Tyčové systémy

Zemné kotvy

Tyčové zemné kotvy sa najčastejšie používajú pre kotvenie oporných múrov, zabezpečenie hlbokých výkopov, kotvenie vežových žeriavov alebo ukotvenie tiahel.

Kotvy sú dodávané s tyčami o priemeroch 21 mm – 44 mm a so zaťažením na medzi pevnosti 270 kN – 1320 kN. Antikorózna ochrana tyčovej zemnej kotvy závisí od toho, či sa kotva uvažuje ako trvalá alebo dočasná.

Zemné kotvy

Zemné klince

Zemné klince sa najčastejšie používajú pre stabilizáciu svahov a kotvenie oporných stien. Klince sú dodávané o priemeroch 20 mm – 68 mm a so zaťažením na medzi pevnosti 175 kN – 2600 kN. Sú vyrábané v dvoch vyhotoveniach, s jednoduchou alebo dvojitou antikoróznou ochranou.

Zemné klince

Skalné tŕne

Skalné tŕne sa používajú na zabezpečenie galérií počas hĺbenia, zabezpečenie nestabilných skál a zemín. Dodávané sú s rôznymi kotviacimi systémami, injektované, s živicovou alebo mechanickou kotvou. Skalné tŕne sú dodávané o priemeroch 20 mm – 36 mm a so zaťažením na medzi pevnosti 175 kN – 560 kN.

Skalné tŕne

Mikropilóty

Mikropilóty nachádzajú široké uplatnenie predovšetkým pri výstavbe tlačených i ťahaných základových konštrukcií, na zabezpečenie stien základovej jamy, spevňovanie brehov atď. Podľa použitia sú dodávané s jednoduchou alebo s dvojitou antikoróznou ochranou. Mikropilóty sú dodávané o priemeroch 36 mm – 68 mm a so zaťažením na medzi pevnosti 440 kN – 2215 kN.

Mikropilóty