VSoL® oporné múry

VSL ponúka v počiatočných fázach projektu predbežný návrh oporných stien VSoL ® a cenovú kalkuláciu pre porovnanie s nákladmi na výstavbu steny inými metódami.

Systém vystuženej zeminy spočíva v prenesení horizontálnych síl v zemine do výstužných prvkov – polymérových pásov. Ťahové sily sú zo zeminy do pásov prenášané prostredníctvom trecích síl pôsobiacich medzi pásom a zeminou.

Výstavba opornej steny VSoL ® prebieha štandardne podľa nasledujúceho osvedčeného postupu:

  • Betonáž monolitického základového pásu
  • Uloženie a vyrovnanie prvého radu lícnych panelov
  • Uloženie drenážneho materiálu
  • Uloženie a zhutnenie zásypu do úrovne prvého vystuženia
  • Inštalácia polymérových výstužných pásov a spojenie s lícnymi panelmi
  • Uloženie ďalšej vrstvy zásypu do výšky polovice lícnych panelov
  • Uloženie druhého radu lícnych panelov
  • Opakovanie predchádzajúcich krokov až do požadovanej výšky opornej steny
  • Uloženie krycích panelov na vrchole steny

S jednou pracovnou čatou a jedným mobilným žeriavom sa pri inštalácii VSoL ® opornej steny bežne dosahuje rýchlosť postupu výstavby 40m 2 – 100m 2 / deň.

Lícne pohľadové prefabrikované panely je možné vyrobiť v mnohých variáciách tvaru, farieb a textúr. Povrch je možné dodávať s najrôznejšími reliéfnymi vzormi, opieskovaným povrchom, odhaleným kamenivom alebo s úplne hladkým povrchom.