Aktivity a služby > Geotechnika

VSoL oporné múry

VSoL oporné steny

Systém je založený na vystužení zemného bloku pomocou polymérových pásov. Výstužné prvky a zásyp sa po výške striedavo ukladajú, čím sa vytvorí kompozitné zemné teleso, ktoré veľmi efektívne prenáša všetky zaťaženia do základovej škáry. Polymérové ​​pásy sú zakotvené do betónových prefabrikovaných lícnych dielcov, ktorých tvar, farba a textúra môžu byť vhodne prispôsobené architektonickým zámerom.

Systém VSoL sa skladá iba z troch vyššie uvedených hlavných komponentov. Vďaka tejto jednoduchosti umožňuje veľmi ľahkú, rýchlu výstavbu a značnú úsporu nákladov v porovnaní s tradičnými monolitickými opornými stenami.


Tyčové systémy

Tyčové systémy

VSL ponúka pre použitie v geotechnike nasledujúce tyčové systémy: zemné kotvy, zemné klince, skalné tŕne, mikropilóty. Prípravky je možné použiť na kotvenie oporných stien, zabezpečenie hlbokých výkopov, kotvenie vežových žeriavov, zabezpečenie galérií počas hĺbenia, zabezpečenie nestabilných zemín, spevňovanie brehov. Systémy môžu byť dodávané ako trvalé alebo dočasné so zodpovedajúcou protikoróznou ochranou. VSL ponúka popri samotnej dodávke tyčových systémov konzultačnú činnosť k daným projektom, inštaláciu systémov vrátane prípadnej injektáže a dozoru na stavbe.