Letmá betonáž

Letmá betonáž

Letmá betonáž

Letmá betonáž

Tento spôsob výstavby mostných konštrukcií je využívaný predovšetkým pre mosty cez vysoké údolia alebo v neprístupnom teréne. Za optimálne rozpätie vhodné pre letmú betonáž sa považuje 60m – 150m, ale bežne sú realizované mosty s rozpätím výrazne väčším.

Technológia letmej betonáže spočíva v budovaní mostnej konštrukcie po jednotlivých častiach, tzv. lamelách. Lamely sú betónované do debnenia pripevneného na špeciálnej pohyblivej oceľovej konštrukcii – betonážnom vozíku. Optimálny návrh a hmotnosť betonážneho vozíka je zásadný pre návrh a ekonomickú výhodnosť danej konštrukcie.

VSL ponúka tzv. modulárny systém betonážnych vozíkov, ktorý možno aplikovať na mostné konštrukcie s rôznymi prierezmi a navrhnutými dĺžkami lamiel. Ľahký systém betonážnych vozíkov VSL vyžaduje minimálne nároky na zdvíhacie prostriedky pri inštalácii na začiatku výstavby, zároveň umožňuje jednoduchý prístup ku všetkým pracovným miestam v priebehu výstavby. Typický pracovný cyklus má dĺžku piatich dní pri dvanásťhodinovej pracovnej zmene a pri striedaní pracovnej čaty na dvoch betonážnych vozíkoch. V prípade potreby je možné betonážny vozík vybaviť systémom na preparovanie betónu a tým dosiahnuť štvordňový pracovný cyklus.

Letmá betonáž - typický konstrukčný cyklus

Letmá betonáž - nákres