Predpínané bezšpárové podlahy

Predpínané bezšpárové podlahy

Predpínané bezšpárové podlahy

Predpínané bezšpárové podlahy

Predpínané bezšpárové podlahy

Technológia predpínaných bezšpárových podláh je najmä vhodná pre stredne až ťažko zaťažované podlahy rôznorodých skladových objektov, letiskových hál, logistických parkov atď.

Medzi najväčšie výhody predpínaných podláh patrí výrazné obmedzenie nutnosti dilatačných špár (ktoré sú najcitlivejšie častí týchto konštrukcií), vylúčenie trhlín a z toho plynúcu dlhšiu životnosť, vysoká kvalita a súčasne výrazne menšie náklady na údržbu. Predpätá podlaha je tenšia v porovnaní s tradične vystuženou podlahou, prináša skrátenie doby realizácie z dôvodu kladenia menšieho množstva betónu vo väčších plochách za deň – často až 2500m2. Najväčší zhotovená predpínaná podlaha firmou VSL bez použitia dilatačných špár pokrývala plochu 30 000 m2.

Dodatočné predopnutie dosiek je VSL navrhnuté tak, aby pri najnepriaznivejšej kombinácii zaťažení nedochádzalo k ťahovému porušeniu betónu tzn. bez využitia mäkkej výstuže a je včas vnášané do konštrukcie ešte pred začatím tvorby zmršťovacích trhlín. Z týchto dôvodov je porušeniu betónu trhlinami úplne zabránené na rozdiel od iných metód kontroly trhlín, ktoré sa spoliehajú na vyššie množstvo pasívnej výstuže s možnosťou iba obmedziť šírku trhlín podľa určitého kritéria.

Vzhľadom k mnohým výhodám predpínaných podláh najmä nadradenej kvalite je táto technológia opakovane preferovaná investormi.

Princip predpínaných bezšparových podlah

Princip predpínaných bezšparových podlah